Preview:
Testcenter.vn - Nền tảng đánh giá nhân sự hàng đầu Việt Nam
Testcenter là nền tảng đánh giá nhân sự toàn diện thông qua các công cụ đánh giá năng lực nhân sự, tính năng tạo bài test online, tổ chức kỳ thi online với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho doanh nghiệp Việt Nam
Description:
Nền tảng công nghệ đánh giá nhân sự toàn diện TESTCENTER được phát triển bởi người Việt dành riêng cho doanh nghiệp Việt. Thông qua tạo bài test online và tổ chức kỳ thi trực tuyến, doanh nghiệp có th?

URL: https://www.testcenter.vn/ is a safe website. click the button to continue.


25 hits since 2021-04-16 07:08:01